MACEK s. r. o.

LEASING výpočetní a kancelářské techniky, automobilů, technologií a spotřebního sortimentu pro podnikatele a občany

 

POJIŠTĚNÍ  .............................................................................................................................

Předmět leasingu je nutno pojistit po dobu splátkového režimu, tj, 12, 24, 36, 48 nebo 60 měsíců. Dáváme přednost pojištění, které zajistí naše firma.

  • pojištění proti živelným pohromám a odcizení u ČSOB pojišťovny,

  • v případě pojištění automobilů (Česká pojišťovna, Kooperativa) je:
    - havarijní pojištění požadováno po dobu leasingových splátek, pojištění je zahrnuto do leasingových splátek,
    - zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je požadováno po celou dobu trvání leasingové smlouvy, přičemž do splátek je zahrnuto jen pojištění po dobu splácení. V dalších letech bude pojištění, které nebude obsaženo v leasingových splátkách, přefakturováno nájemci vždy jednou ročně. Ve 2. kalendářním roce pronajímatel přefakturuje nájemci případný rozdíl ze zvýšení pojistného na další kalendářní rok ze strany smluvního pojistitele.

Individuálně lze ujednat, že předmět je pojištěn klientem a pojistné je
vinkulováno ve prospěch leasingové společnosti.

 

MACEK s. r. o. .......................................................................................................................................................
Ke Skalce 365
763 16 Fryšták

Telefon : 604 202 302
Datová schránka : yewjm62

E-mail : info@macek-leasing.cz