MACEK s. r. o.

LEASING výpočetní a kancelářské techniky, automobilů, technologií a spotřebního sortimentu pro podnikatele a občany

 

POSTUP PRO NÁEMCE PO UZAVŘENÍ SMLOUVY - OSOBNÍ A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY
1. zřídit trvalý příkaz na úhrady leasingových splátek ve prospěch pronajímatele a potvrzení doručit nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy,
2. předat předávací protokol (příl. č. 3 k LS) od pronajímatele a předávací protokol od dodavatele nejpozději do 5 dnů od předání předmětu leasingu,
3. přihlásit vozidlo na dopravním inspektorátě (nutno předložit smlouvu o leasingu, nabývací doklady k vozidlu, TP a OP),
4. vrátit technický průkaz po přihlášení na DI (do 5 dní od převzetí vozidla),
5. vrátit originály nabývacích dokladů k vozidlu (do 5 dní od převzetí vozidla).

 

MACEK s. r. o. .......................................................................................................................................................
Ke Skalce 365
763 16 Fryšták

Telefon : 604 202 302
Datová schránka : yewjm62

E-mail : info@macek-leasing.cz