MACEK s. r. o.

LEASING výpočetní a kancelářské techniky, automobilů, technologií a spotřebního sortimentu pro podnikatele a občany

 

CO POTŘEBUJETE K UZAVŘENÍ SMLOUVY
....................................................................................................................................
Podnikatel, živnostník
- oprávnění k podnikatelské činnosti (ŽL, výpis z OR), OP statutárního zástupce
- osvědčení k registraci plátce DPH
- daňové přiznání za poslední zdaňovací období, v př. vedení podvojného účetnictví rozvaha   a výsledovka za poslední účetní období, seznam závazků a pohledávek
Občan
- občanský průkaz
- potvrzení o příjmech
Společně
- vyplněný formulář
- telefon, fax
- doklad o zřízení účtu, číslo účtu, banka
- adresu umístění předmětu leasingu
- v případě osoního vozidla: velký technický průkaz, stav tachometru, nabývací doklad k vozidlu
- fakturu od dodavatele na předmět leasingu

 

MACEK s. r. o. .......................................................................................................................................................
Ke Skalce 365
763 16 Fryšták

Telefon : 604 202 302
Datová schránka : yewjm62

E-mail : info@macek-leasing.cz